Om FlyFri

I Sverige er en større bevægelse sat i gang. Flere og flere hopper med på Maja Roséns projekt "Vi holder os på jorden". For Maja er det gået fra at være et lille projekt til i dag at være en landskendt kampagne. Vi er stærkt inspireret af Majas vision og er overbeviste om, at det også skal lykkes i Danmark at skabe lige, så stor interesse hos danskerne som i Sverige.

Vi befinder os i en akut klimakrise trods dette fortsætter de fleste af os med at leve deres liv, som vi plejer. Det er ikke, fordi vi er ligeglade eller ikke forstår, men fordi vi mennesker har tendens til at gøre, som alle andre gør. Derfor har sat os for at samle mindst 100.000 danskere, som hver især vil give en hensigtserklæring om at afstå at flyve i 2020. Jo flere vi er, desto hurtigere sker forandringen for klimaet.

Hvordan ville du reagere, hvis alle i din omgangskreds fortalte, at de havde fravalgt fly til fordel for klimaet? 

Med kampagnen FlyFri i 2020 tager vi et fælles ansvar for at reducere vores rejser med fly. Det går ud på, at du med en underskrift i form af dit navn og din email erklærer at undlade at flyve i 2020 – så er du med til at støtte op om at nå målet på 100.000 tilmeldte før udgangen af 2020.

Ifølge IPCC har vi et årti til at halvere de globale udledninger af drivhusgasser, hvis det skal lykkes at holde klimaforandringerne på et håndterbart niveau. Hvis vi i Danmark forstætter, som den gennemsnittelige dansker gør idag kommer 

udledningerne i stedet til at stige. I gennemsnit flyver vi, danskere, en gang om året, svarende til en strækning mellem København og Barcelona (t/r). Denne ene rejse udleder et ton CO2, hvilket er den mængde vi er nødt til at reducere vores udledninger til totalt (pr. år). En rejse tur/retur til Thailand udleder ca. seks ton CO2.

Når vi begynder at bruge alternativ transportformer fremfor fly vil vi påvirke vores CO2 aftryk markant. Det er en af vigtigste handlinger vi som enkelt individ kan gøre for klimaet og er vi 100.000 danskere, som holder os på jorden udgør vi tilsammen en stor forskel. Vi vil dermed mindske vores udledning med det som svare til hvad 45.000 biler gennemsnitlig udleder på et helt år. Lykkes det, at nå målet at samle 100.000 danskere sender vi desuden en tydelig signal til vore politikere - og hinanden - om at vi er mange, der er villige til at ændre vores levevis til fordel for klimaet.

Tilmeld dig i dag ved blot at udfylde med dit navn og din email nedenfor. Dernæst er det blot at gå i gang med at fortælle og udfordre alle du kender til at gøre det samme.

Hvorfor flyfri?
Klimakrisen er akut – udledningen af drivhusgasser bør falde nu, hvis vi skal have en chance for at klare to-gradersmålet.

Mange er urolige for klimaet og det er let at føle sig magtesløs. Det skaber dog håb at handle der hvor man kan og starte med sig selv og en forandring i ens levevis. At afstå fra at flyve er en af de vigtigste og kraftfuldeste handlinger vi, som enkelt individ, kan gøre for klimaet.

Hvorfor 100.000?
Vi mennesker er tilbøjelige at gøre ligesom andre, som vi omgiver os med. Som eksempel har forskning vist, at vi gør som andre omkring os. Forskning har også vist at den mest afgørende faktor for, at vi affaldssorterer er, at vi tror, at naboen også gør det. Mange føler sikkert, at det ikke gør den store forskel, hvis vi, som enkelt individ, afstår at flyve, når "alle andre"  flyver mere end nogensinde. Det bliver derfor mere motiverende at afstå flyet, når vi ser, at 100.000 andre også er villige til at gøre det samme.

Hvorfor kun et år?
At uagtet at undlade fra at flyve for altid er en alt for stor beslutning for de fleste. Et flyfrit år kan være en god måde at bryde en etableret vane på. Et brud på en vane kan give nye øjne for alternative måder at rejse på. Ved at binde sig til noget på kortere sigt øges desuden chancerne for en langsigtet adfærdsændring.