Search
  • FlyFri2020

Vi elsker naturen - eller?
I nyere tid har miljøetikere fremført det synspunkt, at naturen har værdi i sig selv, og at vi derfor ikke bare kan bruge naturen, som det passer os. Disse miljøetikere mener således, at vi skal passe på naturen, eller undlade at gøre skade på den, og at vi skal gøre dette for naturens egen skyld. Det vil blandt andet sige, at vi skal vise hensyn til naturen selvom det ikke kommer os selv til gode, og at vi nogle gange skal sætte naturens interesser over vores egne. Uanset hvilken holdning vi har til denne filosofiske problemstilling, står det nu klart at uden naturens økosystemer og disses tjenester er vi mennesker intet. Tænk bare på biernes befrugtning af frugttræer. Det sker helt naturligt og - hvis man vil - ubemærket. Vi regner bare med at frugt findes. Nemt tilgængeligt. Bierne og resten af naturen har brug for et stabilt klima. Den sidste del af istiden, for ca 10 000 år siden, var ca. tre grader koldere end i dag. Tre grader. Og kilometertykt isdække over størstedelen af Skandinavien. Det giver en fornemmelse om hvad tre graders forandring i temperatur betyder for den levende natur, vi mennesker er en del af. Uanset om vi vil det eller ej.

Uden drastiske klimatiltag nu, vil den globale opvarmning i løbet af det 21. århundrede blive langt større end tre grader. Så lad os gøre en forskel sammen, fravælge fly og dermed spare naturen, bierne, klimaet og civilisationen fra den påvirkning.


Malin Lindskog


37 views0 comments