Vision

Vi drømmer om at hele verden, når i mål med FN's verdensmål om en maksimal temperaturstigning på 1,5 grad. Vi tror på, at det betyder en indsats ikke bare af politikere, men af alle dem, der har mulighed og overskud til at bidrage på deres måde med deres resourcer, der vil kunne hjælpe klimaet og miljøet.

Vi har derfor taget fat et område, som vi dels mener vil kunne betyde en større påvirkning af danskernes CO2-udledning og også vil betyde en større ændring hos danskeren mentalt. Det er nemlig vores opfattelse, at danskerne de seneste årti mentalt har fået en forventning og ide om, at ferie er noget vi er kommet til automatisk at kæde sammen med at flyve ud i den store verden, helst jo længere des bedre. Den holdning og forståelse vil vi gerne være med til at præge og påvirke i en ny retning. Vores arbejde om at få danskerne til at undlade at flyve i 2020 går derfor også ud på at skabe en ny forståelse af, hvad der har reel værdi, når vi holder ferie.

Flyvning er også forbundet med andet end blot ferie. Mange har som en del af deres arbejde flyvning som transportform.

Vi er som initivtagere af FlyFri-kampagnen med på, at det ikke altid er op til den enkelte at kontrollere transportform i forbindelse med ens arbejdsplads, men vi håber, at der er modige medarbejdere, som vil udfordre arbejdspladsen til at bruge alternative transportformer eller om muligt opfordrer til at mødes i den virtuelle verden, når der skal skabes kontakt over lang distance.

Vi er bevidste om, at Rom ikke blev bygget på en dag, og selvom vi ind imellem ønsker det ville være sådan at få skabt en bæredygtig verden, så er det vigtigste for os, at vi alle rykker os i den bæredygtige retning. Et skridt er bedre end ingen skridt. En flyrejse mindre er bedre end en mere. En dansker der for første gang overvejer at gå ind for mere bæredygtighed er bedre end ingen. Vi har alle forskellige startsteder. Det vigtigste er, at vi rykker os hen mod en mere bæredygtig fremtid.

Sea Turtle